TCU's Leadership

TCU's Leadership

SHI Qingwei

     Chairman of the University Council

LI Zhongxian

     President

WANG Gang

    Vice Chairman of the University Council

HU Zhigang

          Vice President

CUI Yali

         Vice President

ZHANG Guojian

         Vice Chairman of the University Council

WANG Zhongliang

          Vice PresidentCopyright ©2019 Tianjin Chengjian University.All Rights Reserved.
NO.26, Jinjing Road, Xiqing District, Tianjin 300384, China